yukata, ชุดยูกะตะ, ยูกาตะ, ขุดญี่ปุ่น, กิมโมโน, kimmono, kimono, hanten, ฮันเทน, โอบิ, obi, set, japanese dress, yukkata, shoe, sock, รองเท้า, สายคาด, ผ้าคาดเอว, ถุงเท้า, เชือก, สายรัด

 • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
 • Yukata Shop (by JAT)
 • บริการจำหน่ายชุดยูกะตะ(Yukata) ครบชุด (ทั้งแบบชาย, หญิง)
 • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
 • THE GREEN RESIDENCE : RAMA9
 • www.thegreenrama9.com
 • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
 • สุขภาพใจ
 • www.booktime.co.th
 • แนะนำเวปเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น, ผู้สนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
 • iLOVEtoGo
 • www.ilovetogo.com

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ เทคนิคการจำภาษาญี่ปุ่น


สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คนญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น คนไทย ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย Japanese/Japanese culture/Japanese language
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เมื่อนารุมิเซนเซมาถึงเมืองไทย ก็ได้พบกับเรื่องน่าประหลาดใจจนเกิดข้อสงสัย รับฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คนญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น คนไทย ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย Japanese/Japanese culture/Japanese language
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คนไทย ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย Japanese/Japanese culture/Japanese language
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
คนไทย ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย Japanese/Japanese culture/Japanese language
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เมื่อนารุมิเซนเซมาถึงเมืองไทย ก็ได้พบกับเรื่องน่าประหลาดใจจนเกิดข้อสงสัย รับฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ระหว่างออกไปทานข้าวกลางวัน นารุมิเซนเซก็ไม่ลืมที่จะเอาคำศัพท์มาฝากนักเรียนทุกคนนะครับ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
สำนวนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ทันที คลิปนี้จะช่วยไขข้อสงสัยสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในหลายๆคนด้วยนะครับ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
สวัสดีปีใหม่ปี 2020 ครับ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะครับ วันนี้เรามาเรียนรู้สำนวนการอวยพรสวัสดีปีใหม่ในภาษาญี่ปุ่นกันครับ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
เรื่องราวชวนสงสัยในภาษาญี่ปุ่นเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเซนเซทั้ง 2 ท่านนะครับ
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
อำนาจ「権力」(Kenryoku)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
หน้าที่,ความรับผิดชอบ「義務」(Gimu)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
สิทธิ「権利」(kenri)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
มีประสิทธิภาพ「効果的」(Kookateki)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การบรรยาย,ปาฐกถา「講演」(Kooen)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การแสดงความคิดเห็น「言論」(Genron)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ความประหยัด「倹約」(Kenyaku)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
ยกเว้นภาษี「免税」(Menzee)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การออกใบอนุญาต「免許」(Menkyo)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ไหนดี, การสนทนา, บทสนทนา, เน้นการพูด, สนทนา, ญี่ปุ่น
การเข้าพบ,เข้าเยี่ยม「面会」(Menkai)