Toyo Language School


 

 

ศึกษาต่อญี่ปุ่น

 

 

ข้อมูลโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียน

ภาษาญี่ปุ่น

東洋言語学院

ภาษาอังกฤษ

Toyo Language School

ชื่อย่อ

TLS

จังหวัด

Tokyo

เมือง

Edogawa-ku (Nishi-kasai)

ที่อยู่

8-3-13 Nishi-Kasai, Edogawa-ku, Tokyo, 134-0088

TEL

03-5605-6211

FAX

03-5605-7744

สถานีที่ใกล้สุด

Tokyo Metro Tozai Line … Nishi-kasai station

Web

http://www.tls-japan.com/

คอร์สระยะยาว

เดือนที่เข้าเรียน

เดือนที่4

เดือนที่7

เดือนที่10

เดือนที่1

 

ระยะเวลาเรียน

1ปี , 2ปี

1ปี9เดือน

1ปี6เดือน

1ปี3เดือน

 

ค่าเรียน

¥744,000 

¥1,212,000 

¥1,056,000 

¥900,000 

¥1,368,000 

คอร์สระยะสั้น

 มี

                 

 

แนะนำโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

 


 

 

ข้อมูลโดย :School,แนะนำการศึกษาต่อ,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,สอนภาษาญี่ปุ่น
  • ผู้สนับสนุน, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สอนภาษาญี่ปุ่น, ฟรี, ญี่ปุ่น, เรียนญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท
  • เว็บมินนะโนะคันจิ
  • Minna no Kanji
  • ผู้สนับสนุน, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สอนภาษาญี่ปุ่น, ฟรี, ญี่ปุ่น, เรียนญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท
  • THE GREEN RESIDENCE : RAMA9
  • มองหาที่พักที่ลงตัว : เดอะกรีน เรสซิเดนท : พระรามเก้า


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น