" สนใจไปเรียนต่อญี่ปุ่น ติดต่อแจ๊ท ได้เลย!!! "


แนะนำการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

การสมัครเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในญี่ปุ่น

 

เอกสารการสมัครขอวีซ่านักเรียน (เรียนระยะยาว)

1. ใบสมัครเรียน (ของแต่ละโรงเรียน)

2. เหตุผลในการเข้าเรียน (ของแต่ละโรงเรียน)

3. ใบจบการศึกษา (ขั้นสูงสุด)

4. ใบเกรดแสดงผลการศึกษา (ขั้นสูงสุด)

5. ใบรับรองการทำงาน (กรณีที่ทำงาน)

6. สำเนาใบรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น และใบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

7. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าแรกและเฉพาะหน้าที่มีการเดินทาง)

8. ทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าของผู้สมัครและผู้ปกครองรับรองค่าใช้จ่าย

9. รูปถ่าย ขนาด4x3ซม. (6-8ใบ)

 

เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ผู้ค้ำประกัน)

1. หนังสือสัญญารับรองค่าใช้จ่าย (ของแต่ละโรงเรียน)

2. หนังสือรับรองทางการเงิน (เช่น หนังสือรับรองยอดเงินฝากที่ออกโดยธนาคาร)

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

4. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า

5. เอกสารแสดงรายได้ต่อปี หรือ แบบแสดงภาษีเงินได้
 

 * เอกสารที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าจะขึ้นอยู่กับประวัติการศึกษา
 * เอกสาร 1, 2 และ10 ขอจากเรา หรือ สามารถดาวน์โหลดจากเวปไซต์นี้ได้

 

ช่วงเวลาสมัคร

จะต้องยื่นเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนที่กองตรวจคนเข้าเมืองและใช้เวลา การพิจารณาค่อนข้างนาน การเข้าเรียนแต่ละช่วงเวลา จะกำหนดให้ยื่นเอกสารตามเวลาที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

กรณียื่นเอกสารที่กองตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว  (ที่อื่น อย่างเช่นโอซาก้า อาจจะช้ากว่านี้ก็ได้)

เข้าเรียนเดือนเมษายน(4)

ยื่นเอกสารสมัครก่อนเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า

เข้าเรียนเดือนกรกฎาคม(7)

ยื่นเอกสารสมัครภายในเดือนมีนาคม

เข้าเรียนเดือนตุลาคม(10)

ยื่นเอกสารสมัครเรียนภายในเดือนพฤษภาคม

เข้าเรียนเดือนมกราคม(1)

ยื่นเอกสารสมัครเรียนก่อนเดือนกันยายนของปีก่อนหน้า

 

แผนที่ญี่ปุ่น

่แนะนำการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

 

โรงเรียนต่างๆ

 

ที่อยู่

ชื่อโรงเรียน

ระยะเวลาเรียน

เดือนที่เข้าเรียน

Tokyo

Edogawa-ku

Nishi-kasai

Toyo Language school

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Toshima-ku

Higashi-Ikebukuro

Meros Language school

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Shinjuku-ku

Nishi-shinjuku

Japan Tokyo International school

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Shinjuku-ku

Okubo

Unitas Japanese Language School

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Shinjuku ku

takadanobaba

Sendagaya Japanese institute

2ปี, 1ปี6เดือน, 1ปี

เดือนที่4,10

Tokyo

shinjukuku

shinanomachi 

Tokyo Central Japanese Language School

2ปี, 1ปี3เดือน

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Ohanajaya

Katsushika

Joto Japanese School

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี5เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Tokyo

Otsuka Bunkyoku

Takushoku University

1ปี

เดือนที่4

Kanagawa

Mitazakucho

Nishiku

Yokohama

Yokohama International Education Academy

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี5เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี
เดือนที่4,7,10,1

Saitama

Kumagaya shi

Saitama ken

Saitama International School

1ปี9เดือน,

1ปี5เดือน, 1ปี3เดือน

เดือนที่4,7,10,1

Saitama

Tsukagoshi

Warabi shi

Saitama

Urawa International School

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี5เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี
เดือนที่4,7,10,1

Osaka

Osaka

Abeno-ku

Kansai College of Business & Languages

2ปี, 1ปี6เดือน

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน, 1ปี

เดือนที่4,7,10,1

Osaka

Kitaku Osaka

ECC Kokusai College of Foreign Languages

2ปี, 1ปี6เดือน, 1ปี

เดือนที่4,10

Kyoto

Kyoto kita ku

Ritsumeikan University

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน

เดือนที่4,7,10,1

Aichi

Toyohashi shi Okazaki Japanese Language school 

2ปี, 1ปี9เดือน,

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน
เดือนที่4,7,10,1

Kagawa

Takamatsu shi

Anabuki College Japanese Courses

2ปี, 1ปี9เดือน,

 

เดือนที่4,7,10,1

Fukuoka Fukuoka Shi Nishinihon international Education Institute

1ปี6เดือน, 1ปี3เดือน

เดือนที่4,7,10,1

 

ข้อมูลโดย :เรียนต่อญี่ปุ่น,ศึกษาต่อญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น,สอนภาษาญี่ปุ่น
  • ผู้สนับสนุน, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สอนภาษาญี่ปุ่น, ฟรี, ญี่ปุ่น, เรียนญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท
  • เว็บมินนะโนะคันจิ
  • Minna no Kanji
  • ผู้สนับสนุน, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สอนภาษาญี่ปุ่น, ฟรี, ญี่ปุ่น, เรียนญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท
  • THE GREEN RESIDENCE : RAMA9
  • มองหาที่พักที่ลงตัว : เดอะกรีน เรสซิเดนท : พระรามเก้า


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท, เรียนญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่น, งานญีปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี, สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น